Παράταση παραμονής στο Ναύπλιο!

Το Πλωτό Μουσείο θα παραμείνει στο λιμάνι του Ναυπλίου έως και τις 12 Σεπτεμβρίου 2014

Ώρες επισκέψεων

Πέμπτη, 11/9: 10:00-15:00 & 18:00-22:00 (τελευταία προσέλευση 14:20 & 21:20)

Παρασκευή:, 12/9: 10:00-15:00 (τελευταία προσέλευση 14:20)