Προκήρυξη για εξωτερικούς συνεργάτες

10.2.2015

Το Πλωτό Μουσείο Νεράιδα (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), αναζητά εξωτερικούς συνεργάτες για τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν στο πλωτό μουσείο κατά το έτος 2015.

Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Η θέση εργασίας αναφέρεται σε απασχόληση στην υποδοχή και τις ξεναγήσεις του μουσείου και απευθύνεται σε αποφοίτους πανεπιστημίων και ΤΕΙ οι σπουδές των οποίων σχετίζονται με την Ιστορία, τη Μουσειολογία, την Πολιτιστική Διαχείριση ή/και την Επικοινωνία.

 Προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι:

– Κάτοχοι τίτλου σπουδών Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

– Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική).

– Άριστη γνώση Η/Υ.

– Ηλικία έως 30 ετών.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατεβάσουν και να συμπληρώσουν την Αίτηση, την οποία στη συνέχεια θα υποβάλουν το αργότερο έως την 23η Φεβρουαρίου 2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση neraida@latsis-foundation.org με την ένδειξη «Εξωτερικοί Συνεργάτες 2015».

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων έληξε. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά για την έκβαση της αίτησής τους.