Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές

Το ΝΠΙΔ Πλωτό Μουσείο Νεράιδα προκηρύσσει, στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος υποτροφιών του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, 2 (δύο) υποτροφίες για ναυτικές και ναυτιλιακές σπουδές. Στους σκοπούς του ΝΠΙΔ συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η προαγωγή δράσεων και πρωτοβουλιών σχετικών με τα πεδία της ιστορίας της ελληνικής ναυτιλίας, της επιχειρηματικής ιστορίας και της προσέλκυσης νέων στο ναυτικό επάγγελμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τις προϋποθέσεις, τον τρόπο υποβολής και το χρονοδιάγραμμα της επιλογής, δείτε εδώ.