Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση έχει στην ευθύνη του τη διαχείριση και υλοποίηση του κοινωφελούς έργου των μελών της οικογένειας που αποτελούν και το Εποπτικό Συμβούλιο του Ιδρύματος: της Εριέττας Λάτση, του Σπύρου Λάτση, της Μαριάννας Λάτση και της Μαργαρίτας Λάτση.

Το Ίδρυμα αναλαμβάνει και υποστηρίζει πρωτοβουλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό πάνω σε δύο βασικούς θεματικούς άξονες: την εκπαίδευση, την έρευνα και τον πολιτισμό, από τη μία πλευρά, και την κοινωνική πρόνοια και αλληλεγγύη από την άλλη, με τη γεωγραφική έμφαση των δραστηριοτήτων του να εντοπίζεται κυρίως στον ελλαδικό χώρο. Το Πλωτό Μουσείο Νεράιδα, που συστάθηκε με νόμο το 2012 και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Ίδρυμα, αποτελεί ένα τρίτο, διαφοροποιημένο σκέλος δραστηριοτήτων.

Από τη σύστασή του μέχρι σήμερα, το Ίδρυμα έχει υλοποιήσει πλήθος μεμονωμένων χρηματοδοτήσεων σε πολλούς τομείς, έχει ανταποκριθεί με έκτακτα προγράμματα χρηματοδοτήσεων σε επείγουσες και επιτακτικές ανάγκες που έχουν προκύψει, ενώ παράλληλα έχει σχεδιάσει ειδικά χρηματοδοτικά πλαίσια μέσα από τα οποία ενισχύει την έρευνα, την επιστήμη, τη διδασκαλία και τον πολιτισμό. Για την επιλογή και εξεύρεση των χρηματοδοτήσεων εκείνων με τη μεγαλύτερη πολλαπλασιαστική ωφέλεια το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση επενδύει σημαντικό χρόνο και σκέψη, ώστε να ανταποκρίνεται κάθε φορά με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο στις άμεσες αλλά και πιο μακροπρόθεσμες ανάγκες της κοινωνίας.

Για καλύτερη επισκόπηση των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *